Do DJ sa prijímajú deti na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu na adresu DJ a to e-mailom, poštou alebo osobne. (Prihláška do DJ)

Deti prijímame vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov priebežne počas celého roka až do naplnenia kapacity.

Podmienkou je aby bol rodič zamestnaný, s trvalým pobytom v meste Poprad.

Po dohode s vedúcou detských jaslí o umiestnení dieťaťa, rodič následne potvrdí u detského lekára tlačivo DJ o zdravotnom stave dieťaťa, že dieťa môže navštevovať kolektív a predloží potvrdenie od zamestnávateľa.

Zákonný zástupca má nárok na príspevok na staroslivosť o dieťa z ÚPSV a R.