Detské jasle sú zariadením mesta Poprad.
Sme denné zariadenie pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov a našim krédom je šťastné, usmiate dieťa a spokojní rodičia. V tomto vekovom období prechádza dieťa veľkým rozumovým a pohybovým rozvojom. Našou náplňou práce je uspokojovať základné potreby detí a vytvoriť im podmienky pre ich všestranný rozvoj osobnosti.

Prevádzka detských jaslí je celoročná (vrátane prázdnin) v pracovných dňoch od 6.00-16.30 hod.

Deti sa prijímajú od 6.00 do 8.00 hodiny.

Pri preberaní dieťaťa rodičia informujú sestru o stave dieťaťa a taktiež popoludní podáva sestra informácie rodičom o prípadných zmenách, ktoré sa vyskytli počas dňa.

Ak dieťatko ochorie je potrebné ho odhlásiť do 8.00 hod. telefonicky alebo e-mailom vedúcej jaslí. Dieťa bude automaticky odhlásené aj zo stravy.

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

  • Sme jasličky Mesta Poprad
  • Prevádzka jaslí trvá nepretržite viac ako 20 rokov
  • Prijímame deti už od 6 mesiacov do 3 rokov
  • O deti sa starajú zdravotné sestry s dlhoročnou praxou
  • Celodenné oblečenie, vrátane pyžama a plienok
    (doneste si označené papučky)
  • Celodenné stravovanie, kompletné hygienické potreby
  • Priestranná záhrada s pieskoviskom (kočiare, autá, motorky, lopty, pieskové náradia)
  • Vynovené herne s bohatým množstvom hračiek a učebných pomôcok