Celodennú starostlivosť o zverené deti poskytujú zdravotné sestry, s dlhoročnými skúsenosťami a praxou. Akceptujeme požiadavky rodičov a prispôsobujeme sa návykom v domácom prostredí.

Náš kolektív tvoria:

Vedúca detských jaslí:
Alena Palgutová, Ing.

Zdravotné sestry:
Jana Slebodníková
Mária Hvilová
Erika Kopáčová
Kvetoslava Košárová
Miriam Zacharová, Bc.
Mária Labisová

O čistotu priestorov
sa stará:

Eva Kovaľová

Tešíme sa na Vás!