Vedúca DJ: Ing. Alena Palgutová
Adresa: Detské jasle, Ul. mládeže 4886 / 5A, 058 01 Poprad
Telefón: +421527730968
E-mail: jaslepoprad@gmail.com
Web: http://jaslepoprad.sk